APRĪLĪ 2014:

Ukraine's national flag

Informācija par aktivitātēm, kas atbalsta demokrātisku, neatkarīgu un nesadalītu Ukrainu, būs atrodama šeit. Bet tā kā situācija var ātri mainīties ir arī ieteicāms apciemot:
Razom for Ukraine - www.razomforukraine.org and www.Facebook.com/RazomForUkraine;
the Ukrainian Congress Committee of America (UCCA) - www.ucca.org and www.Facebook.com/UCCA.org;
the Organization for Defense of Four Freedoms for Ukraine (ODFFU) - www.odffu.org and www.Facebook.com/ODFFU;
and the Federation of Ukrainian Student Organizations of America (SUSTA) - www.sustaportal.org and www.Facebook.com/SUSTAportal.

European Union

2014.gada 24.maijā Latvijā notiks kārtējās Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Tiesības piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir arī Latvijas pilsoņiem, kuri dzīvo ārvalstīs. Šie vēlētāji vēlēšanās var piedalīties, balsojot pa pastu. Pasta balsošanai jāpiesakās līdz 12.aprīlim. Iesnieguma paraugs balsošanai pa pastu un cita informācija par vēlēšanām atrodama: www.cvk.lv. Iesniegums nosūtams pirms 12. aprīlim un visus jautājumus virzīt uz:
Embassy of Latvia
2306 Massachusetts Ave., NW
Washington, D.C. 20008
Consular Section Telephone: (202) 328-2881
e-mail: consulate.usa@mfa.gov.lv.
Viss, kas Jums jādara ir:
1) Izdrukājiet “Pieteikumu balsošanai pa pastu” –
MS Word: http://cvk.lv/pub/upload_file/2014/Iesniegums_pasts_EPV2014.doc
vai PDF: http://cvk.lv/pub/upload_file/2014/Iesniegums_pasts_EPV2014.pdf
2) Izpildiet to. Viss kas jāuzdod ir:
Vārds, Uzvārds, Adrese, kur dzīvojiet, Personas kods, Adrese kur sūtīt balsošanas materiālus (kas parasti būs tā pati kā adrese kur dzīvojiet), Datums un Paraksts.
NAV JĀSŪTA PASI.
3) Nosūtiet izpildīto veidlapu uz augšminēto adresi.

Latvijas pase

Latvijas Pārvietojamā pasu darbstacija Atgriezīsies Ņujorkā, bet, lai to izmantotu lai noformēt, vai atjaunot, pasi, tad Jums visus nepieciešamos dokumentus līdz 15, maijam jānosūta Latvijas vēstniecībai Vašingtonā, DC. Informācijai apciemojiet: www.mfa.gov.lv/lv/usa/consular/parvietojama-pasu-stacija. Dokumenti nosūtami pirms 15. maijam un visi jautājumi virzāmi:
Embassy of Latvia
2306 Massachusetts Ave., NW
Washington, D.C. 20008
Consular Section Telephone: (202) 328-2881
e-mail: consulate.usa@mfa.gov.lv.
Ja vēl neesiet izmantojuši atjaunoto iespēju pieteikties uz Latvijas pavalstniecību paturot arī ASV pavalstniecību, varbūt šis būtu labs laiks to darīt.

Latviešu kultūras biedrība TILTS Sestdien, 12. aprīlī, pulksten 13:30 - Latviešu kultūras biedrības TILTS gada sapulce, DV Namā. Pirms sapulces pulksten 11:00 notiks TILTS valdes sēde. Visi laipni ielūgti. Lūdzu apciemojiet www.tilts.org. Informācijai rakstiet Ģirtam Zeidenbergam vai Andrim Padegam.
Piezīme: Sapulce bija atlikta no 8. marta.

Seafarers and International House

Sestdien, 12. aprīlī pulksten 14:00 - Dievkalpojums Manhetenā, Seafarers & International House, 123 East 15th Street, New York, NY 10003. Ceļa norādījumiem uz Seafarers & International House aplūkojiet: www.sihnyc.org. Visi laipni ielūgti uz šo dievkalpojumu, ko rīko Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Iekšpilsētas novads. Informācijai par Ņujorkas draudzes dievkalpojumiem un sarīkojumiem Jonkeros (Yonkers, NY), Salā (Long Island, NY), Ņudžersijā un citur apciemojiet: www.NYDraudze.org. Jautājumi? - Rakstiet Andrejam Lazdam, vai zvaniet viņam tel. (646) 228-1184.

Pūpolsvētdiena

Svētdien, 13. aprīlī - Pūpolu svētdienas Dievkalpojumi ar dievgaldu:
pulksten 10:00 Jonkeru baznīcā,
pulksten 10:30 Salas baznīcā un
pulksten 14:30 St. Andrew's luterāņu baznīcā, 335 Reynolds Avenue, Parsippany, NJ.

Ceturtdien, 17. aprīlī - Zaļās ceturtdienas Dievkalpojumi ar dievgaldu: pulksten 11:00 Jonkeru baznīcā, un pulksten 13:00 Īstoranžas, NJ baznīcā.

Piektdien, 18. aprīlī - Lielās Piektdienas Dievkalpojumi ar dievgaldu: pulksten 19:00 Jonkeru baznīcā, un pulksten 19:00 Salas baznīcā.

DV Nama uzpošanas talka Daugavas Vanagi Emblēma

Sestdien, 19. aprīlī, sākot pulksten 11:00 - Daugavas Vanagu nama uzpošanas talka DV Namā. Atceries tās dienas bērnībā, kad draugi un radi pulcējās un kopīgi sakopa pagalmus, dārzus un mājas? 19. aprīlī, plkst. 11:00 mēs pulcēsimies, lai sakoptu mūsu latvisko saliņu Ņujorkā - Daugavas Vanagu apvienības namu. Pēc talkas, draudzīgs mielasts pie kamīna, dziesmas un "brīvais mikrofons", kur ikviens tiek aicināts ar kādu priekšnesumu kopējai jautrībai. Nāciet paši, aiciniet draugus un radus! Pulkā jautrāk!

Lieldienu Lilija

Priecīgas Lieldienas!

Svētdien, 20. aprīlī - Lieldienau Dievkalpojumi: pulksten 08:00 Jonkeru baznīcā, un pulksten 08:00 Salas baznīcā. Pēc dievkalpojuma Jonkeros sekos Lieldienu brokastis.

Daugavas Vanagi Emblēma

INDIANAPOLĒ, INDIANĀ: No piektdienas, 25. aprīļa līdz svētdienai, 27. aprīlim - Daugavas Vanagu A.S.V. delegātu sapulce & Vanadžu salidojums. Plašākai informācijai apciemojiet: www.daugavasvanagi.org.

NJ Latvian Sports club "Kursa" Daugavas Vanagi Emblēma

BALTIMORĀ, MERILANDĒ: Sestdien, 26. aprīlī, pulksten 11:00 - Austrumu piekrastes finālspēles volejbolā, netālu no Baltimoras, MD, Volleyball House, 5635 Furnace Ave., Elkridge, MD www.vbhouse.com Paredzēts piedalīties volejbolistiem un volejbolistēm no Vašingtonas DC, Latvijas, Ņudžersijas, Ņujorkas, Filadelfijas, un citurienes. Spēlētāju un vienību pieteikšanās un sīkākai informācijai lūdzu sazināties ar Vašingtonas DC Daugavas Vanagu sporta kopas "Sigulda" pārstāvi Viesturam Timrotam, tel. (301) 294-0046, vai Ņudžersijas sporta kopas "Kursa" pārstāvim Janim Ģigam, mājas tel. (908) 272-5480, darba tel. (609) 588-6314.

Svētdien, 27. aprīlī pulksten 10:30 - Dievkalpojums, kam sekos Pavasara sarīkojums, Salas baznīcā. Izrādīs 2013.gada Dziesmu svētku filmas “Noslēguma koncerts Līgo” izvilkumu. Sekos pusdienas, kafija un izloze. Visi laipni aicināti. Rīko Draudzes Salas novada Dāmu komiteja. Informācijai rakstiet Ilzei Beinikei.

MAIJĀ 2014:

ALA  logo

FILADELFIJĀ, PENSILVĀNIJĀ: No piektdienas, 2. maija līdz svētdienai, 4. maijam - Amerikas latviešu apvienības (ALA) gadskārtējais kongress, Filadelfijā, PA. Plašākai informācijai apciemojiet: www.alausa.org.

European Union

Sestdien 24.maijā - Eiropas Parlamenta vēlēšanas. Tiesības piedalīties Eiropas Parlamenta vēlēšanās ir arī Latvijas pilsoņiem, kuri dzīvo ārvalstīs. Šie vēlētāji vēlēšanās var piedalīties, balsojot pa pastu. Pasta balsošanai jāpiesakās līdz 12.aprīlim. Iesnieguma paraugs balsošanai pa pastu un cita informācija par vēlēšanām atrodama: www.cvk.lv. Iesniegums nosūtams pirms 12. aprīlim un visus jautājumus virzīt uz:
Embassy of Latvia
2306 Massachusetts Ave., NW
Washington, D.C. 20008
Consular Section Telephone: (202) 328-2881
e-mail: consulate.usa@mfa.gov.lv.

Latviešu kapi Katskiļos

Svētdien 25. maijā pulksten 12:00 dienā - Kapu svētki latviešu kapos Katskiļos, Tannersville, NY. Iepriekšējā (sestd. 24. maijā) vakara krēsla stundā notiek arī svecīšu dievkalpojums. Informācijai apciemojiet: www.LatvianMemorialPark.org.

Priedaine - NJ latviešu biedrība

Sestdien, 31. maijā - 50. gadu jubileja Ņudžersijas latviešu biedrības īpašumam "Priedainei" Priedainē NJ. Programmas informācija sekos. Sīkākai informācijai skat www.Priedaine.com.
Apciemojiet lapu "New Jersey Latvian Society Priedaine" Facebook-ā Facebook.

JŪNIJĀ 2014:

Latvijas karogs dzeloņdrātīs

Sestdien, 14 jūnijā - Tautas sēru diena, 1941.g. aizvesto piemiņas diena (Latvijā: Komunistiskā genocīda upuru piemiņas diena). (Skat. arī 25. martu, 4. jūliju un pirmo svētdienu decembrī.)
Dievkalpojums pulksten 19:00 Salas baznīcā.

2 x 2 Seminar, Baltimore, MD

BALTIMORĀ, Merilandē(MD): No piektdienas 20. jūnija līdz piektdienai 27. jūnijam - Latviešu jaunatnes seminārs "2 x 2" (jeb "DivReizDivi"). Informācijai apciemojiet: www.2x2Ligosim.org.

Līgo! Līgo! Priecīgus Saulgriežus - 21. jūnijā, Līgo vakaru - 23. jūnijā & Jānu dienu - 24. jūnijā!

JŪLIJĀ 2014:

XIV Latvian Song Festival in Canada

HAMILTONĀ, ONTARIO, KANĀDĀ: No ceturtdienas 3. jūlija līdz svētdienai 6. jūlijam - XIV Latviešu Dziesmu Svētki Kanādā. Plašākai informācijai apciemojiet: www.latviansongfest.com/2014/.
Sekojiet "XIV Latviešu Dziesmu Svētki Kanadā /XIV Latvian Song Festival in Canada" Facebook-ā: Facebook.

Latvijas karogs dzeloņdrātīs

Piektdien, 4. jūlijā - Latvijā: Ebreju tautas genocīda upuru pieminas diena. Šajā dienā 1941. gadā Nacistiskās Vācijas okupācijas vara nodedzināja Lielo chorālā sinagogu Rīgā. (Skat. arī 25. martu, 14. jūniju un pirmo svētdienu decembrī.)
USA flag A.S.V. šajā dienā svin Neatkarības dienu (deklarēta 1776. gadā).

Nujorkas draudzes Nometnes vārti

Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes Nometnes Katskiļu kalnos vasaras programma no jūlija līdz augustam

Pieteikšanās uz vasaras Nometnes periodiem atklās martā. Plašākai informācijai un bērnu pieteikšanai apciemojiet www.KatskiluNometne.org vai www.NYDraudze.org un noklikšķiet "Nometne". Pieteikšanu atklās martā.

NOMETNES periodi:
Bērniem, kas runā latviski:
1. periods:: no svētdienas, 6. jūlija līdz sestdienai, 19. jūlijam;
2. periods: no svētdienas, 20. jūlija līdz sestdienai 2. augustam.
Bērniem, kas maz prot, vai nemaz nerunā latviski:
Valodas periods: no svētdienas, 3. augustam līdz sestdienai, 16. augustam.

“ĪKŠĶĪŠU” periodi:
Bērniem, kas runā latviski:
A-nedēla: nebūs;
B-nedēla: no svētdienas, 13. jūlija līdz sestdienai, 19. jūlijam;
C-nedēla: no svētdienas, 20. jūlija līdz sestdienai, 26. jūlijam;
D-nedēla: no svētdienas, 27. jūlija līdz sestdienai, 2. augustam.
Bērniem, kas maz prot, vai nemaz nerunā latviski:
Valodas nedēla: no svētdienas, 3. augusta līdz sestdienai, 9. augustam.

Senču nometne: no svētdienas, 10. augusta līdz sestdienai, 16. augustam.

Sarīkojumu saraksta beigas

Lūgumi, ziņojumi un ziņas

Latvia's Radio 1 2a gs latvietis

Pusstundu garu radio programmu par ārzemju latviešiem raida svētdienās plkst 13:00 (pēc Latvijas laika).

Sākot 2012.g.11.nov. svētdienās pulksten 13:00 (pēc Latvijas laika) Latvijas Radio 1 raida pus-stundu garu programmu "21.gs.latvietis", ar sarunām par dažādām tēmām ar latviešiem, kuri dažādu iemeslu dēļ ir izvēlējušies dzīvot ārpus Latvijas.

Aprakstam un raidījuma ierakstiem apciemojiet:
 http://lr1.latvijasradio.lv/lv/lr1/raidijumi/21.-gadsimta-latvietis.

Pilnīgam programmu archīviem apciemojiet: http://LR1.LatvijasRadio.lv tad noklikšķiet "Arhīvs", tad laukumā "Atslēgvārds" ievadiet: "21. gadsimta latvietis" un noklikšķiet "Meklēt". Parādīsies saraksts ar programmu archīviem ar raidīšanas datumiem un programmas tematu. Noklikšķiet "Ķlausīties" lai noklausīties.
Latvian Passport

Sākot ar 2013. gada 1. oktobri daudzi diasporas latvieši ir tiesīgi uz dubult-pavalstniecību.

Līdz šim laikam, Latvijas likumi neļāva Latvijas pavalstniekiem reizē būt arī citas valsts pilsoņiem.. Gados pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas 1991. gadā, pieņēma izņēmumu, kas ļāva trimdā dzīvojošiem Latvijas pavalstniekiem un viņu pēcnācējiem, kas bija ieguvuši savu mītņu zemes pavalstniecību, atjaunot tiesības uz Latvijas pilsonību neatsakoties no citas valsts pavalstniecības. Bet, lai izmantotu šo iespēju, bija savas tiesības uz Latvijas pavalstniecību jāatjauno līdz 1995. gada vidum. Mazgadīgo vecākiem bija to jānokārto priekš saviem bērniem. Pēc 1995. gada šī iespēja vairs nebija izmantojama.

2013. gada 9. maijā Saeima pieņēma grozījumus, kas stājās spēkā 2013. gada 1. oktobrī, likumiem, lai pieļautu dubultpilsonību un vairums ASV un vairākās citās valstīs dzīvojošie latvieši tagad varētu būt tiesīgi iegūt Latvijas pavalstniecību reizē paturot citas valsts pavalstniecību.

Sekojošā informācija šeit uzstādīta kā pakalpojums sabiedrībai un arī lai ieinteresētu tos, kas varbūt ir tiesīgi izmantot šās iespējas, bet lūdzu ievērojiet, ka tikai tā informācija, ko saņem no oficāliem avotiem var uzskatīt par vadošu. Lūdzu kontaktējiet Latvijas vēstniecības ASV Konsulāro nodaļu Vašingtonā, DC, lai saņemtu svaigāko informāciju pirms sākiet kārtot jebkādus iesniegumus. Apciemojiet: www.latvia-usa.org.

Informācija no LATVIJAS VĒSTNIECĪBAS ASV

LATVIJAS PILSONĪBAS PIEPRASĪŠANA PĒC 2013.GADA 1.OKTOBRA

Lai pieprasītu Latvijas pilsonību Jums vispirms ir jāizvēlas viens no pamatojumiem pilsonības pieprasīšanai:

1. Trimdinieki un viņu pēcteči, kuri dzimuši (un dzims) līdz 2014.gada 1.oktobrim
Pilsonību var prasīt Latvijas pilsoņi, kuriem bija Latvijas pilsonība 1940.gada 17.jūnijā un kuri devās trimdā bēgot no okupācijas un pameta Latviju laikposmā no 1940.gada 17.jūnija līdz 1990.gada 4.maijam un minētā iemesla dēļ neatgriezās Latvijā, kā arī viņu pēcnācēji, kuri dzimuši līdz 2014.gada 1.oktobrim. Var saglabāties dubultpilsonība ar jebkuru citu valsti!

2. Jūsu dzimšanas brīdī vismaz viens no vecākiem bija Latvijas pilsonis
Šajā gadījumā Jums drīkst izveidoties dubultpilsonība ar Eiropas Savienības, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas, Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts pilsonību vai Austrālijas, Brazīlijas, Jaunzēlandes pilsonību (bērniem drīkst izveidoties dubultpilsonība ar jebkuru valsti, taču līdz 25 gadiem būs jāizdara izvēle).

3. Jūs esat etniskais latvietis vai līvs
Pieprasot pilsonību, pamatojoties ar etnisko izcelsmi, būs jākārto valodas eksāmens Latvijā! Var saglabāties dubultpilsonība ar jebkuru citu valsti!

Dokumenti, kas jāiesniedz:

1. Iesniegums ar lūgumu atzīt pa Latvijas pilsoni (būs pieejama veidlapa vēstniecības mājaslapā)

2. Personu apliecinošs dokuments (pase vai cits ID)

3. Dzimšanas apliecība (ASV dzimušajiem tā jāapliecina ar Apostille)

4. Laulības apliecība vai laulības šķiršanas dokuments (ASV izdotie dokumenti jāapliecina ar Apostille)

5. Bērnu dzimšanas apliecības (ASV dzimušajiem tās jāapliecina ar Apostille)

6. Dokumenti, kas apliecina tiesības iegūt pilsonību (skatīt zemāk redzamos sarakstus)

7. Nodevas par dokumentu izskatīšanu un pārsūtīšanu.

Dokumenti, kas apliecina tiesības iegūt pilsonību kā trimdiniekam vai tā pēctecim:

1. Trimdinieka pirmās Latvijas brīvvalsts pase vai cits dokuments, kas apliecina Latvijas pilsonību uz 1940.gada 17.jūniju

2. Rakstisks apliecinājums, ka trimdinieks pameta Latviju, glābdamies no okupācijas (vēstniecības mājaslapā tiks ievietota informācija par nepieciešamo informāciju, kas jāieraksta šajā apliecinājumā)

3. Trimdinieka pēcnācējiem - radniecību apliecinoši dokumenti ar trimdinieku.

Dokumenti, kas apliecina tiesības iegūt pilsonību pamatojoties uz faktu, ka dzimšanas brīdī viens no vecākiem bija Latvijas pilsonis:

1. Vecāka, kurš ir Latvijas pilsonis, pase

2. Dokuments par atteikšanos no tās valsts pilsonības, ar kuru nav atļauta dubultpilsonība (bērniem līdz 18 gadu vecumam nav jāatsakās no citu valstu pilsonības)

3. Dokumentārs apliecinājums, ka nav citas valsts pilsonis. Šis dokuments jāiesniedz tikai tiem, kuri pieprasa pilsonību kā Latvijas pilsoņi uz 1940.gada 17. Jūniju vai to pēcnācēji.

Dokumenti, kas apliecina tiesības iegūt pilsonību uz etniskās izcelsmes pamata:

1. Dokuments, kas apliecina priekšteču dzīvesvietu Latvijas teritorijā laika posmā no 1881.gada līdz 1940.gada 17.jūnijam

2. Radniecību apliecinoši dokumenti ar šo priekšteci

3. Dokuments, kas apliecina tautību (ja nevar pierādīt savu tautību, tad vecāku vai vecvecāku)

4. Dokuments par valodas prasmes pārbaudes nokārtošanu Latvijā.

Dokumentus var iesniegt personīgi Latvijas vēstniecībā Vašingtonā vai arī nosūtot tos pa pastu uz vēstniecību. Jāiesūta vai nu dokumentu oriģināli vai apliecinātas dokumentu kopijas. ASV izdoti dokumenti obligāti jāapliecina ar Apostilli.

Dokumentu oriģinālus vēstniecībā nokopēs un oriģinālus nosūtīs atpakaļ. Atpakaļ nosūtīšana ar US Postal Services ierakstītu sūtījumu maksā 10 USD, ar Federal Express 30 USD. Kopijas vispirms jāapliecina notariāli (Public notary) un tad vēl Office of the Secretary of State jāuzliek Apostille. Dokumenti pa pastu jāsūta: Embassy of Latvia, 2306 Massachusetts Avenue NW, Washington DC 20008.

Pilsonības pieprasījuma dokumenti tiks pārsūtīti uz Latviju Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei, kura ir atbildīgā institūcija pilsonības lietās. Jūs iesniegtie dokumenti tiks izskatīti likumā noteiktajā laikā (viena mēneša laikā Latvijas pilsoņu bērniem, četru mēnešu laikā trimdiniekiem un viena gada laikā etniskajiem latviešiem un līviem). Gadījumā, ja nebūsiet iesūtījuši visus nepieciešamos dokumentus, tad pilsonības piešķiršanas process var tikt pagarināts līdz brīdim, kad tiek iesniegti visi nepieciešamie dokumenti.

Ja Jums ir kādi papildus jautājumi, lūdzam Jūs meklēt atbildes vēstniecības mājas lapā www.latvia-usa.org. Ņemot vērā ārkārtīgi lielo interesi par pilsonības iegūšanu, brīdinām, ka vēstniecības atbildes uz e-pastā iesūtītiem jautājumiem var prasīt ilgāku laiku nekā parasti.

Informācija ir sagatavota 19.09.2013 un var mainīties pēc Ministru Kabineta noteikumu pieņemšanas!!!

Informācija no LATVIJAS KONSULĀTA ŅUJORKĀ

Kopš mūsu pēdējā paziņojumu ir pienākusi jauna informācija par dubultpilsonības pieteikšanās jautājumu un arī izmanītas dažas PLMP mājas lapas saites (kur tagad arī ir informācija pieejama angļu valodā). Te ir īss paziņojums no Latvijas vēstniecības Vašingtonā –

Latvijas vēstniecībā ASV ir saņemts liels skaits informācijas pieprasījumu par dubultpilsonību. Tāpēc šobrīd mēs Jums nosūtam tikai vispārēju informāciju par personu loku, kuras var pieteikties dubultpilsonībai, un pilsonības pieprasīšanas kārtību (skatīt pielikumu).

Vairāk informāciju meklējiet šeit PLMP mājas lapā:
www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/pilsonība/dubultpilsonība-un-pilsonības-reģistrācija/pilsonības-reģistrācija/

Ja Jūs izvēlaties nosūtīt dokumentus uz Latvijas vēstniecību ASV to tālākai pārsūtīšanai uz Latviju, tad Jums ir jāpievieno samaksa 60 USD money order formā (payable to Embassy of Latvia).

Ja sūtāt uz vēstniecību dokumentu oriģinālus, tad pievienojiet papildus 10 USD par dokumentu atpakaļ nosūtīšanu ar US Postal Services ierakstītu sūtījumu (Certified mail) vai arī pievienojiet 30 USD par dokumentu oriģinālu nosūtīšanu ar Federal Express.

DUBULTPILSONĪBAS PIEĻAUJAMĪBA
www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/pilsoniba/dubultpilson%C4%ABba-un-pilson%C4%ABbas-re%C4%A3istr%C4%81cija/dubultpilsoniba/dubultpilsonibas-pielaujamiba.html

PILSONĪBAS REĢISTRĀCIJA
www.pmlp.gov.lv/lv/sakums/pakalpojumi/pilsoniba/dubultpilsonība-un-pilsonības-reģistrācija/pilsonības-reģistrācija/

LR vēstniecība ASV
www.mfa.gov.lv/lv/usa/consular/

Latvijas konsulāts Ņujorkā
Daris G. Delins - Goda konsuls
Tel: 1-646-230-0590
Fax: 1-646-230-0591
E-pasts: info@latvia-newyork.org
Vietne: www.latvia-newyork.org