Kā uzzināt, kad kalendārs tiek atjaunināts:

Par kalendāru, ŅLOP un Ņujorkas latviešu sabiedrību

Ņujorkas pilsētā un tās apkārtnes "trīs štatu" rajonā - Ņujorkā, Ņūdžersijā un Konektikutā - mājo enerģiska latviešu sabiedrība. Tā ir atvērta visiem kam interesē Latvijas un latviešu kultūra, izglītība, sports un citas sabiedriskas aktivitātes. Vienalga vai Jūs Ņujorkas apkārtnē uzaugāt, vai uz ilgāku vai īsāku laiku šeit vēlāk atbraucāt, esiet laipni lūgts ne vien apmeklēt sarīkojumus bet arī dziļāk iesaistīties un palīdzēt veidot mūsu organizāciju darbu.

Šo kalendāru un citu informāciju portālā uztur Ņujorkas latviešu organizāciju padome (ŅLOP). Šo informāciju ir atļauts brīvi izdrukāt, citēt un izplatīt, ar noteikumu, ka www.nylatvian.org tiek citēts kā informācijas avots.

Norādes par kalendāra saturu: Lūdzu ievērojiet, lai ietaupītu vietu un lieku teksta rakstīšanu, populārākie sarīkojumu vietu nosaukumi ir saites. Tie parādās sarkanbrūnā krāsā un treknā drukā. Ja tiem pārbrauc pāri ar peles rādītāju tie kļūs pasvītroti. Ja uz tām noklikšķ, atvērsies jauna lapa ar sarīkojuma vietas pilnu adresi, ceļa norādījumiem un foto attēliem. Piemēram sekojošie nosaukumi ir saites: Jonkeru baznīcā, un  DV Namā. Kontaktpersonu e-pasta adreses ir pasniegtas līdzīgā veidā. Ja noklikšķ kontaktpersonas vārdu, Jūsu datora e-pasta programmai vajadzētu atvērt jaunu vēstuli, kur saņēmēja e-pasta adreses laukums jau būs aizpildīts ar pareizo adresi. Ja vēlaties tikai apskatīt kontaktpersonas e-pasta adresi neiedarbinot e-pasta sūtīšanas programmu tad noklikšķiet vārdu ar peles labo pogu un izvēlaties "properties".

Sazinājāties ar mums!

Rakstiet tīkla meistaram, Marģeram (pinnis@banet.net). Jūtieties brīvs komentēt, pieteikt jaunus sarīkojumus un norādīt kļūdas.

Ņujorkas latviešu organizāciju padome (ŅLOP)

Ņujorkas latviešu organizāciju padome (ŅLOP), dibināta 1950. gadā ir jumta organizācija vietējām Ņujorkas un tās apkārtnes latviešu sabiedriskām organizācijām. Tās uzdevums ir piedāvāt forumu šīm organizācijām koordinēt savus sarīkojumus un aktivitātes, kā arī veicināt Ņujorkas latviešu sabiedrības attīstību. ŅLOP katru gadu rīko: Latvijas Valsts Svētku (18. novembra) aktu ar koncertu; Kultūras dienas (janvāra mēneša beigās); teātra izrādes; un citus sarīkojumus. ŅLOP biedru organizācijas izrauga delegātus ŅLOP pilnsapulcei, kas sanāk marta mēneša beigās, un kura pārvēl ŅLOP valdi un revīzijas komisiju. ŅLOP Valdes priekšsēde ir: Baiba Pinnis tel. (914) 631-5725.

ŅLOP biedru organizācijas:

ŅLOP kalendāra un šī portāla vēsture

Senos laikos, pirms bija tīmeklis (internets) un e-pasts, ŅLOP valde sanāca uz sēdēm samērā regulāri gandrīz vai katru mēnesi. Svarīgs sēžu dienas kārtības punkts bija sarīkojumu kalendāra sastādīšana. Pēc katras sēdes ŅLOP valdes sekretārs saņemtās ziņas par paredzētiem sarīkojumiem sakopoja skrejlapā, ko pa pastu nosūtīja ŅLOP valdes locekļiem un visiem organizāciju pārstāvjiem. 2001. gada augustā sarīkojumu kalendāru sāka izplatīt lietojot e-pastu. Drīz kļuva skaidrs, ka būtu lietderīgi to piesūtīt nē tikai organizāciju pārstāvjiem, bet arī piedāvāt katram, kas vēlētos to lasīt. Līdz ar to ŅLOP sarīkojumu kalendārs, vairs ne tikai turpināja tās agrāko uzdevumu palīdzēt organizācijām savstarpēji novērst konfliktus ar sarīkojumu datumiem, bet uzņēma jaunu uzdevumu kā elektroniska ziņu lapa plašākai Ņujorkas latviešu sabiedrībai. 2003. gada janvārī sarikojumu kalendāru sāka rakstīt divās valodās, ne tikai latviešu valodā, kā līdz šim, bet arī angļu valodā. Sāka arī kalendāru piesūtīt www.LatviansOnline.com, lai informāciju būtu pieejama tīmeklī. Reizē kļuva skaidrs, ka būtu vēlams izveidot portālu specifiski Ņujorkas un tās apkārtnes latviešu sabiedrības vajadzībām. Pēc dažu mēnešu priekšdarbiem NYLatvian.org uzsāka darbību 2003. gada 15 aprīlī. 2011. gadā tika izveidota NYLatvian lapa vietnē Facebook.com. 2012. gada 27. novembrī tika izveidota NYLatvian lapa vietne Draugiem.lv.

Ārpus Ņujorkas organizācijas, iestādes un ziņu avoti

Informācija par latviešu, baltiešu un citām organizācijām, iestādēm un ziņu avotiem ārpus Ņujorkas - Ziemeļamerikā, Austrālijā, Latvijā, citur Baltijā un Eiropā, - atrodama atsevišķā šī portāla lapā:
Latviešu & Baltiešu - organizācijas & saites.

Latvijas Republikas goda konsulāts Ņujorkā

Lūdzu apciemojiet konsulāta portālu: www.latvia-newyork.org.

Latvijas Republikas pastāvīgā pārstāvniecība ANO

Lūdzu apciemojiet pārstāvniecības portālu: www.mfa.gov.lv/lv/vestniecibas-parstavniecibas/?lv=1&org=UNN.

Ņujorkas latviešu evaņģeliski luteriskā draudze

Ņujorkas latviešu ev. lut draudze ir lielākā latviešu sabiedriskā organizācija Ņujorkā un lielākā vietējā mēroga latviešu organizācija ASV. Tanī darbojās divi mācītāji un diakons. Dievkalpojumi un citi sarīkojumi notiek piecos draudzes novados - Garā salā (Long Island), Jonkeros (Yonkers, NY), Ņūdžersijā (New Jersey), un Iekšpilsētā (Manhattan & Brooklyn, NY). Draudzei arī pieder lauku īpašums Ņujorkas Katskiļu kalnos kur vasarā notiek bērnu nometne un citas nodarbības. Plašāki apraksti par draudzi atrodami tās portālā: www.nydraudze.org. Draudzes portāla kalendāri atrodami dievkalpojumu vietas un laiki, kas nē vienmēr parādās šinī (NYLatvian.org) kalendārī.

Ņujorkas latviešu katoļu draudze, savā pilnsapulcē 2005. gada 28. augustā, nolēma savu darbību izbeigt jo draudzes locekļu skaits bija ļoti samazinājies.

Latviešu skolas darbojas no septembra līdz maijam vai jūnijam:

Visas četras latviešu skolas Ņujorkas apkārtnē darbojās Ņujorkas latviešu ev. lut. draudzes pārraudzībā. Informācijai lūzu apciemojiet www.NYDraudze.org un noklikšķiet "Skolas" mājas lapas kreisajā slejā.

Bronksas skola, Jonkeru baznīcā, sestdienās no pulksten 09:15 līdz 13:45.Plašakai informācijai rakstiet Laurai Zamurai vai zvaniet: (516) 922-8338

Ņudžersijas skolas informācijai apciemojiet:  www.njskola.org vai rakstiet: Ilze Kancānei, vai Lindai Zālītei.

Longailendas (Salas) skola ir pārtraukusi darbību un Bruklinas skola ir apvienojusies ar Ņudžersijas skolu.

Latvian Scouts symbolLatvian Girl Guides symbol

Latviešu skauti un gaidas:

Ņujorkas latviešu Rīgas 90. skautu un Zilā kalna 4. gaidu vienības ir sadalītas divās grupās. Viena notur nodarbības parasti divreiz mēnesī, sestdienās, no 14:00 l;īdz 15:30, pēc latviešu skolas Sumitā, NJ (skat "Ņūdžersijas skola" augšā). Otrā grupa notur nodarbības mazliet retāk, pēc latviešu skolas Salas baznīcā. Sīkākai informācijai par skautiem rakstiet Reinim Sīpolam un par gaidām rakstiet Diānai Rudzītei, tel. (732) 549-0445. Skat kalendāru (šī portāla mājas lapā) priekš informācijas par sarīkojumiem un par nedēļas nogales & vasaras nometnēm. 

New York Latvian Concert Choir

Ņujorkas latviešu koris

Ņujorkas Latviešu Koris (ŅLK) aicina jaunus dziedātājus ar iepriekšēju pieteikšanos. Sazinājāties ar Aiju Pelši: e-pasts aijap@yahoo.com, tel. (516) 319-9491 vai ar Andreju Jansonu tel. (201) 944-1273. Mēģinājumi parasti notiek Jonkeru baznīcā svētdienās no plkst. 11:15 līdz 15:00.
Apciemojiet: www.NYLatvianConcertChoir.org.
Apciemojiet lapu "New York Latvian Concert Choir" Facebook-ā: Facebook.

Latviešu Kultūras biedrības <i>Tilts</i> logo

Latviešu Kultūras biedrība Tilts

Lūdzu apciemojiet Latviešu Kultūras biedrības Tilts portālu: www.Tilts.org.

Latvijas Nacionālā Operas Ģildes logo

Latvijas Nacionālās operas Ģilde

Lūdzu apciemojiet Latvijas Nacionālā operas Ģildes vietni: www.lnogASV.org.

Daugavas Vanagi emblem

Ņujorkas Daugavas Vanagi

Lūdzu apciemojiet lapu: DVNY.

Ņujorkas latviešu biedrība

Lūdzu sazināties ar Valdes priekšsēdi: Kārli Salmiņu.

Ņujorkas latviešu Kreditsabiedrība

Lūdzu sazināties ar Biroju - telefons: (631) 491-1481 Kasiere: Biruta Klausa.

Tautas deju kopa Jumis Tautas deju kopa Jumis

Tautas deju kopa Jumis

Ņujorkas tautas deju kopa Jumis atsāk mēģinājumus rudens sezonai. Mēģinājumi notiek ceturtdienās Igauņu Namā. 19:00-os sākas iesildīšanās, kam sekos mēģinājums 19:30. Pēc mēģinājumiem dalībnieki parasti pakavējās turpat bārā un restorānā. Laipni pieņem dejotājus no visām paaudzēm un dejošanas pieredzes līmeņiem.
Sīkākai informācijai apciemojiet: www.Jumis.org un sekojiet lapai "Jumis" Facebook-ā: Facebook. Ja būtu kādi jautājumi, rakstiet Vijai Garvey vija.garvey@gmail.com.

Korporāciju kopa Ņujorkā (K!K!Ņ!)

Lūdzu sazinājāties ar Senioru: Vilni Vīksni, gers! tel. (718) 220-8191.

Studenšu Korporāciju kopa Ņujorkā (S!K!K!Ņ!)

Lūdzu sazināties ar Seniori: Ilzi Bāru, daug!

Latviešu grāmatas

Kur pirkt latviešu grāmatas

Grāmatu galdi

Pie Ņujorkas latv. ev. lut. draudzes un pie Daugavas Vanagu apv. Ņujorkā grāmatu galdi darbojās kad tanī pašā vietā notiek kāds plašāks sarīkojums. Tur pārdod jaunas, kā arī lietotas grāmatas, diskus un citus kulturālus priekšmetus. Ieteicams jautāt to vadītājiem kad galds būs atvērts. Ja meklējot ko specifisku, variet jautāt vai tas būs atrodams viņu krājumos. Ja Jums ir grāmatas ko ziedot, tad variet pajautāt vai tos varēs pieņemt.
Grāmatu galdi darbojās:
Jonkeru baznīcā, vada Gunta Semba tel. (914) 762-7379;
Salas baznīcā, vada Biruta Klausa; un
Daugavas Vanagu Namā, vada Vilni Vīksni, tel. (718) 220-8191.

Saulaines grāmatu klētiņa

Saulaines grāmatu klētiņa ir daļa no Sv. Jāņa Draudzes Toronto lauku īpašuma Saulaine (skat.  www.campsaulaine.com) Visas grāmatas ir labvēļu ziedotas, viss darbs ir brīvprātīgi darīts un visi ziedojumi par grāmatām iet Saulaines uzturēšanai. Varam sūtīt jebkur! Ludzu atsūtiet ziņu, ja meklējiet kādu autora darbus. Grāmatu ir tūkstošiem! Kristīne Stivriņa stivrins@hotmail.com, tel. (705) 424-6226.

Amerikas latviešu apvienība

Amerikas latviešu apvienība publicē grāmatas kā arī tos pārdod. Apciemojiet: www.alausa.org.

Amazon.com

Skat. Šīs vietnes lapu labējā slejā, kur ir reklāmas vairākiem latviešu priekšmetiem. Amazon.com var veikt meklēšanu, lai atrast daudzus citus Latvijas un latviešu preces.

New York Public Library lion

Ņujorkas publiskās bibliotēkas krājumos ir ļoti daudz materiāli par latviešiem un baltiešiem

Lūdzu apciemojiet bibliotēkas portālu: www.nypl.org.

ALA Kultūras vērtību krātuve DV namā.

ALA Kultūras vērtību krātuve Priedainē Ņudžersijā.

Lūdzu apciemojiet lapu: KRĀTUVE.

Latvijas 90 gadu Jubilejas Balle izdevās lieliski!
Paldies visiem apmeklētājiem!

Balle notika piektdien 2008. gada 21. novembrī, pulksten 19:00 The 3 West Club, 3 West 51st Street (pie Fifth Avenue drusku uz ziemeļiem no Rockefeller Center), New York NY. To rīkoja Latvijas Pastāvīgā pārstāvniecība Apvienoto Nāciju Organizācijā, Latvijas Goda konsulāts Ņujorkā un Ņujorkas latviešu organizāciju padome. Te ir daži foto uzņēmumi.

Kopbilde Latvijas 90 Gadu Jubilejas Ballē 11-23-2008 Polonēze e Latvijas 90 Gadu Jubilejas Ballē 11-23-2008 Polonēze e Latvijas 90 Gadu Jubilejas Ballē 11-23-2008